Оны эхний хагаст Хятад 7.15 тэрбум лити-ион батерей, 11.701 сая цахилгаан унадаг дугуй үйлдвэрлэжээ

2020 оны 1-р сараас 6-р саруудад Хятад улсын баттерей үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн гол бүтээгдэхүүний тоонд лити-ион батерейны гаралт 7.15 тэрбум байсан бөгөөд жилийн өмнөх үеэс 1.3% -иар өссөн байна. цахилгаан унадаг дугуйн гаралт 11.701 сая байсан нь жилийн 10.3% -иар өссөн байна.

Аж үйлдвэр, мэдээллийн технологийн яамны вэбсайтад мэдээлснээр саяхан Аж үйлдвэрийн яамны Мэдээллийн технологийн яамны хэрэглээний бүтээгдэхүүний газар батерейны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 2020 оны 1-6-р саруудад гаргасан байна.

Тайлангаас үзвэл, 2020 оны 1-р сараас 6-р саруудад Хятад улсын баттерей үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн гол бүтээгдэхүүнүүдийн дунд лити-ион батерейны гаралт 7.15 тэрбум байсан бөгөөд жилийн мөн үеэс 1.3% -иар өссөн байна. хар тугалга-хүчлийн батерейны гаралт 96.356 сая киловольт ампер цаг болж, 6.1% -иар өссөн; анхдагч батерей ба анхан шатны батерейны (товчлуурын бус төрөл) гаралт 17.82 тэрбум байсан нь жилийн 0.7% -иар буурчээ.

6-р сард литийн-ион батерейны үндэсний үйлдвэрлэл 1.63 тэрбум болж, өмнөх оны мөн үеэс 14.2% -иар өссөн; хар тугалга-батерейны батерейны гаралт 20.452 сая кВт байсан нь өмнөх оны мөн үеэс 17.1% -иар өссөн; анхдагч батерей ба анхан шатны батерейны (товчлуурын бус хэлбэрийн) гаралт 3.62 тэрбум болж, өмнөх оны мөн үеэс 15.3% -иар өссөн байна.

Ашиг тусын хувьд 2020 оны 1-р сараас 6-р сар хүртэлх хугацаанд батерей үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны орлого улсын хэмжээнд тогтоосон хэмжээнээс дээш 316.89 тэрбум юаньд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.0% -иар буурч, нийт ашиг 12.48 тэрбум юань болж, жилийн дотор -жилийн 9.0% -иар буурсан ..

Мөн өдөр Аж үйлдвэр, мэдээллийн технологийн яамны Өргөн хэрэглээний барааны газраас унадаг дугуйн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 2020 оны 1-6-р саруудад гаргажээ.

2020 оны 1-р сараас 6-р сар хүртэл Унадаг дугуйн үндэсний үйлдвэрлэлийн гол бүтээгдэхүүнүүдийн дунд цахилгаан унадаг дугуйны гаралт 11.701 сая болж, өмнөх оны мөн үеэс 10.3% -иар өссөн байна. Эдгээрээс 6-р сард цахилгаан унадаг дугуйны үйлдвэрлэл 3.073 сая болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 48.4% -иар өссөн байна.

Ашиг тусын хувьд 2020 оны 1-р сараас 6-р сар хүртэлх хугацаанд улсын хэмжээнд тогтоосон хэмжээнээс дээш унадаг дугуй үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан унадаг дугуйн ашиглалтын орлого 37.74 тэрбум юаньд хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.4% -иар өсч, нийт ашиг 1.67 тэрбум юань, жилийн өмнөхөөс 31.6% -иар өссөн байна.


Бичлэгийн цаг: 9-р сарын 11-2020